quarta-feira, 12 de janeiro de 2011

Recolha de amostras de materiais polícromos

O seguinte livro está disponível na internet com acesso livre:

Nati Salvadó i Cabré, Salvador Butí i Papiol, Núria Oriols i Pladevall, Presa de Mostres de Policromies, Barcelona, Generalitat de Catalunya, 2008.

Está aqui.

Índice:

 • Introducció, p. 5
 • Justificació de la presa de mostres, p. 7
 • Objectius de la presa de mostres, p. 9
 • Abans d’una presa de mostres, p. 11
 • Documentació de l’obra, p. 13
 • Selecció dels punts de presa de mostres, p. 14
 • Elaboració d’una fitxa, p. 14
 • Localització i mapa de la presa de mostres, p. 15
 • Qui fa la presa de mostres, p. 16
 • Com han de ser les mostres, p. 16
 • Procediments de la presa demostres, p. 21
 • Precaucions en la presa de mostres, p. 25
 • Traçabilitat, p. 26
 • Conservació de les mostres, p. 26
 • Comentari final, p. 29
 • Bibliografia, p. 30

Comentários: