quarta-feira, 12 de janeiro de 2011

Identificação de fibras de suportes têxteis de pintura

O seguinte livro está disponível na internet com acesso livre:

Gema Campo, Ruth Bagan, Núria Oriols, Identificació de Fibres. Suports Tèxtils de Pintures, Barcelona, Generalitat de Catalunya, 2009.

Está aqui.

Índice:

  • Introducció. Les fibres tèxtils, p. 6
  • Observació directa. Examen organolèptic, p. 8
  • Com començar l’anàlisi de fibres?, p. 10
  • Prova de combustió, p. 11
  • Prova de torsió, p. 12
  • Observació amb microscopi òptic, p. 14
  • Proves de solubilitat, p. 29
  • Per saber-ne més. Altres tècniques, p. 32
  • Notes, p. 37
  • Bibliografia, p. 39

Comentários: